Line spröjs

Vårt Line-system består av spröjsade glasväggar där du har frihet att välja glasindelning helt efter dina egna önskemål. ”Profil 30” är vårt alternativ med genomgående spröjs. ”Dekor” är ett alternativ med utanpåliggande spröjs.